Oxford Read and Imagine 2 The Race

180/000 ریال

خلاصه داستان Oxford Read and Imagine 2 The Race

داستان The Race از مجموعه داستان‌های Oxford Read and Imagine در سطح level2 است و مناسب خردسالان و کودکانی است که در ابتدای راه یادگیری زبان هستند. در سطح level2 متن‌های داستان بلندتر هستند و کودکان باید حداقل دانشی درباره زبان انگلیسی و کلمات آن داشته باشند.

داستان The Race درباره روز ورزش در مدرسه است. بن هم می‌خواهد در قسمت مسابقه دو رقابت کند، اما رقیب سرسختی به نام تیم دارد. آیا بن موفق می‌شود؟

در داستان The Race زبان‌آموزان با فعل‌ها و واژگان کاربردی در زبان انگلیسی آشنا می‌شوند.

 

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(rar)