Oxford Read and Imagine 1 On Thin Ice

150/000 ریال

خلاصه داستان Oxford Read and Imagine 1 On Thin Ice

داستان On Thin Ice از مجموعه داستان‌های Oxford Read and Imagine در سطح level1 است و مناسب خردسالان و کودکانی است که در ابتدای راه یادگیری زبان هستند. از سطح level1 به بعد متن‌های داستان بلندتر می‌شوند و کودکان باید حداقل دانشی درباره زبان انگلیسی و کلمات آن داشته باشند.

در داستان On Thin Ice رزی و بن به همراه پدربزرگ و کلانک به پیست یخ رفته‌اند و با خرس‌های قطبی رو به رو شده‌اند. آیا می‌توانند از دست خرس‌های قطبی فرار کنند؟

در داستان On Thin Ice زبان‌آموزان با فعل‌های ساده و کاربردی و لغات مهم روزمره آشنا می‌شوند.

 

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(rar)