Literary Translation

490/000 ریال

کتاب Literary Translation ، به اختصار اما با نگاهی موشکافانه در سه فصل، ترجمه ادبی را به دانشجویان معرفی و اصول آن را آموزش داده است. اطلاعات کتاب از مطالعات و تحقیقات وی در این حوزه از منابع موجود نشات گرفته و به صورت مفید و خلاصه در این کتاب گردآوری شده‌است. شایان به ذکر است که این کتاب به دلیل مطالعات غنی نویسنده، منبعی کاملا مناسب برای دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مترجمی در حیطه‌ی ترجمه ادبی می‌باشد.

Chantal Wright ، نویسنده کتاب، در دانشگاهی معتبر در انگلستان دانشیار رشته مترجمی است و به زبان فرانسه و آلمانی تسلطی فوق العاده‌ دارد . تجربه و اطلاعات ارزشمند ایشان باعث شده این کتاب مورد توجه و علاقه اساتید قرار گرفته و منبع مناسبی برای معرفی به دانشجویان‌شان باشد.

کتاب Literary Translation به طور کل 182 صفحه می‌باشد. نویسنده چند صفحه از آن را به سپاس‌گذاری از افرادی که به او در انتشار این کتاب یاری رسانده‌‎اند اختصاص داده است. از صفحه 1 تا 13 این کتاب برای معرفی مطالب و موضوعاتی که در متن به آن پرداخته شده صرف شده است.