کتاب Language Curriculum Design 2nd Edition

960/000 ریال

کتاب Language Curriculum Design 2nd Edition به طور تخصصی به شرح اصول طراحی برنامه‌ی درسی، مطالعه و فراگیری زبان دوم برای تمام سطوح و همچنین مراحلی که در روند طراحی برنامه‌ی درسی دخیل هستند را شرح می‌دهد. کتاب به نکات قابل توجهی درباره‌ی نحوه‌ی ایجاد فرصت برای تمرین بیشتر زبان‌آموز اشاره کرده ‌است. مطالب کتاب Language Curriculum Design را در طیف گسترده‌ای می‌توان استفاده کرد. در اینجا، منظور از طیف گسترده یعنی برای تمام سنین و برای تمامی زبان‌آموزانی که یک زبان را به طور جدی، چه در دانشگاه و چه در آموزشگاه فرا می‌گیرند. سپس نحوه‌ی درخواست -تحقیق و ارائه- از زبان‌آموز را آموزش می‌دهد. این کتاب معمولا مورد استفاده‌ی دانشجویان رشته‌ی آموزش زبان به عنوان کتاب مرجع در درس برنامه‌ریزی آموزشی می‌باشد.  لازم به ذکر است این کتاب برای گذراندن دوره‌های ESL و   در EFF  سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، که نشان از اعتبار مطالب کتاب دارد.

پیش نمایش کتاب