Interchange 2 Fifth Edition Teacher’s Book

3/200/000 ریال

کتاب Interchange 2 Fifth Edition Teacher’s Book ویژه‌ی مدرسین زبان انگلیسی طراحی شده و راهنمایی جامع جهت تدریس کتاب Interchange 2 Fifth Edition  است.

کتاب Interchange 2 Fifth Edition Teacher’s Book شامل منابع آموزشی مکمل بوده و قدم به قدم  به مدرسین کمک می کند تا برنامه‌ای مناسب جهت تدریس کتاب Interchange 2 Fifth Edition طراحی کنند.

کتاب Interchange 2 Fifth Edition Teacher’s Book شامل نکات ریز و درشت تدریس زبان انگلیسی است: ایده های نو برای توضیح دروس کتاب، بازی های آموزشی و… است.

همچنین کتاب Interchange 2 Fifth Edition Teacher’s Book رونوشت نسخه‌ی صوتی، پاسخنامه ی کتاب تمرین و تعریف واژه های تازه را دربرمی‌گیرد.

دانلود رایگان Assesment (iso)
پیش نمایش کتاب