کتاب Grammar Friends 6

540/000 ریال

کتاب Grammar Friends 6 اولین کتاب از مجموعه آموزش گرامر Grammar Friends می‌باشد این مجموعه خود از زیر مجموعه‌های سری کتاب‌های Family and Friends محسوب می‌شود و می‌توان هم به‌عنوان مکمل آموزشی و هم به‌عنوان مجموعه‌ای جدا برای آموزش دستور زبان از آن استفاده کرد.

تمرکز این مجموعه بر آموزش گرامر ب کودکان 6 تا 12 سال، از پایه بوده و سطوح آن به ترتیب به این سه سطح اصلی تقسیم شده است:

Starter: Grammar Friends 1 and 2

Movers: Grammar Friends 3 and 4

Flyers: Grammar Friends 5 and 6

دانلود رایگان نرم‌افزار (iso)
پیش نمایش کتاب