کتاب Grammaire progressif du français 2e edition B1 B2

1/080/000 ریال

کتاب Grammaire progressif du français 2e edition B1 B2 را می‌توان بهترین کتاب آموزش فرانسه به عنوان زبان دوم دانست. مطالب کتاب Grammaire progressif du français 2e edition B1 B2 ساده ولی به روز هستند. کتاب Grammaire progressif du français 2e edition B1 B2 انتخاب مناسبی برای زبان‌آموزان نوجوان و بزرگسال می‌باشد. کسانی که آشنایی ضمنی با زبان فرانسه دارند نیز استفاده از کتاب Grammaire progressif du français 2e edition B1 B2 را می‌توانند رویکردی مفید در راستای فراگیری زبان فرانسه بدانند. کتاب Grammaire progressif du français 2e edition B1 B2 ، یکی از کتاب های یک مجموعه پنج سطحی آموزش ساختار زبان و تسلط به افعال زمان مختلف فرانسوی است که از سطح مبتدی (Debutant) آغاز و تا سطح پیشرفته (Avance) ادامه‌ می‌یابد که در این سایت سه سطح اصلی کتاب Grammaire progressif du français 2e edition B1 B2 به شما ارائه می‌شود. کتاب Grammaire progressif du français 2e edition B1 B2 در سطح پیشرفته (Avance) و برای شروع یادگیری این زبان مناسب است.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(rar)
پیش نمایش کتاب