کتاب Gold B1 Preliminary Course Book New Edition

1/200/000 ریال

کتاب Gold B1 Preliminary Course Book New Edition یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی Gold است. مجموعه کتاب‌های Gold منابع معتبری هستند که در بسیاری از آموزشگاه‌ها، به زبان‌آموزان سطح متوسط یا بالاتر تدریس می‌شوند.کتاب Gold B1 Preliminary Course Book New Editionبا British Accent در اختیار مخاطبان قرار گرفته .

کتاب Gold B1 Preliminary Course Book New Edition برای افرادی‌که به دنبال پیشرفت چشمگیر در یادگیری و پیشبرد زبان خود هستند، منبع مناسبی تلقی می‌شود.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(zip) دانلود رایگان فایل‌های صوتی(iso)
پیش نمایش کتاب