Fun for Starters 4th Edition Student’s Book + Home Fun Booklet 2

870/000 ریال

کتاب Fun for Starters 4th edition توسط انتشارات کمبریج برای زبان‌اموزان کودک سطح Beginners  به چاپ رسیده است

کتاب Fun for Starters 4th edition اولین کتاب ازین مجموعه است بر اساس آزمون تجدید نظر شده سال 2018 طراحی شده است و زبان آموزان را برای آزمون های YLE کمبریج آماده می کند

محتوای جدید توسعه یافته شامل کلاس های درس، اینترنت و برنامه های تلفن همراه، این دوره را برای الزامات آموزش مدرن مناسب می کند. در تمرینات آمادگی نیز از تفریح ​​غفلت نمی شود تا تمامی مهارت ها به صورت بازی آموزش داده شود و زمینه هایی که زبان‌اموزان کودک در آن بیشترین مشکل را دارند تمرین شود.

 

پیش نمایش کتاب