Favourite Math 1

680/000 ریال

کتاب Favourite Math 1 دو دغدغه‌ی اصلی شما  را به سادگی حل می‌کند. کتاب Favorite math یک کتاب سه جلدی است که از پایه ترین نکته‌ی ریاضی یعنی شمردن، آموزش را شروع کرده و برای آموزش پیش از دبستان طراحی شده است. اما فقط این خصوصیت نیست که این کتاب را خاص کرده است، بلکه روش آموزش آن که آموزش به روش غیر مستقیم و همراه با بازی و رنگ آمیزی است، کتاب Favourite Math 1 را خاص می‌کند.