کتاب The Camping Trip Family and Friends 2

180/000 ریال

کتاب The Camping Trip Family and Friends 2 یکی از کتاب‌های داستانی (Readers) مجموعه‌ی Family and Friends است. این مجموعه برای کودکان و خردسالان در سطح Starter (A1-A2) توسط انتشارات آکسفورد طراحی شده است.

این کتاب‌ها به طور معمول آموزش لغات جدید در قالب داستان را به عهده داشته و به عنوان کتاب مکمل در کنار Student Book و Workbook در کلاس‌های آموزش زبان استفاده می‌شوند.

درباره‌ی داستان

داستان درباره‌ی خانواده‌ای است که تصمیم می‌گیرند به طبیعت سفر کرده و در آن چادر بزنند. آن‌ها در طول داستان با هم مشورت می‌کنند، وسایل سفر را آماده می‌کنند، خانه‌ی چوبی می‌سازند، زیر باران خیس می‌شوند، با دیگران آشنا می‌شوند و سپس خوشحال به خانه برمی‌گردند.