کتاب Family and Friends 1 The Sandcastle Competition

180/000 ریال

کتاب Family and Friends 1 The Sandcastle Competition یکی از کتاب‌های داستانی (Readers) مجموعه‌ی Family and Friends است.

کتاب Family and Friends 1 The Sandcastle Competition برای کودکان و خردسالان در سطح Starter (A1) توسط انتشارات آکسفورد طراحی شده است.

کتاب Family and Friends 1 The Sandcastle Competition به طور معمول آموزش لغات جدید در قالب داستان را به عهده داشته.

و به عنوان کتاب مکمل در کنار Student Book و Workbook در کلاس‌های آموزش زبان استفاده می‌شوند.

پیش نمایش کتاب