کتاب The Little Red Hen Family and Friends 1

180/000 ریال

کتاب The Little Red Hen Family and Friends 1 یکی از کتاب‌های داستانی (Readers) مجموعه‌ی Family and Friends است. این مجموعه برای کودکان و خردسالان در سطح Starter (A1) توسط انتشارات آکسفورد طراحی شده است.

این کتاب‌ها به طور معمول آموزش لغات جدید در قالب داستان را به عهده داشته و به عنوان کتاب مکمل در کنار Student Book و Workbook در کلاس‌های آموزش زبان استفاده می‌شوند.

درباره‌ی داستان

داستان درباره‌ی مرغ قرمزی است که از دیگر حیوانات مزرعه کمک میخواهد تا در کاشتن دانه‌های گندم به او کمک کنند. اما هرکدام از حیوانات بهانه‌ای می‌آورند. یکی می‌خواهد بازی کند، یکی می‌خواهد استراحت کند، یکی می‌خواهد قدم بزند. تا اینکه مرغ قرمز همه‌ی کارها را خودش به تنهایی انجام می‌دهد، تنهایی به دانه‌اش آب می‌دهد، صبر می‌کند تا رشد کند، تنهایی آن‌ها را درو می‌کند و تنهایی از آن نان درست می‌کند…

پیش نمایش کتاب