Discourse Analysis 2nd Edition

700/000 ریال

کتاب Discourse Analysis 2nd Edition نوشته‌ی Brian Paltridge، به عنوان مقدمه‌ای قابل دسترس و پرکاربرد درباره‌ی تحلیل گفتمان، برای دانشجویانی که برای اولین بار با مفهوم تحلیل گفتمان مواجه می‌شوند، چه در مقطع کارشناسی و چه در مقطع کارشناسی ارشد، مناسب است.

کتاب Discourse Analysis 2nd Edition شامل مروری عالی از مسائل محوری در تحلیل این دوره است؛ نویسنده نه تنها از نمونه‌های متنی فراوانی استفاده می‌کند، بلکه دیدگاه گفتمان را از لحاظ آن ‌که چگونه ساخته شده است مورد بررسی قرار می‌دهد. این جلد برای هر کسی که می‌خواهد درک و مطالعه گفتمان خود را در زمینه‌های مختلف بسط دهد، مفید واقع خواهد شد.

آنچه در مورد این ویرایش مورد اصلاح و توسعه قرار گرفته، گستردگی دامنه‌ی مطالب، تمرکز دقیق بر جزئیات و نیز، مشارکت جامع در ادبیات آموزشی در مورد تحلیل گفتمان است.

کتاب Discourse Analysis 2nd Edition به همان اندازه که برای مبتدیان، برای تحلیلگران باتجربه نیز جذاب است.

پیش نمایش کتاب