Developments in English for Specific Purposes

665/000 ریال

کتاب Developments in English for Specific Purposes از انتشارات کمبریج، یک به‌روز رسانی از پیشرفت های اصلی در ESP و خلاصه‌ای از موقعیت این رشته در دوره‌ی کنونی ارائه می‌دهد؛ و در حالی که طیف گسترده‌ای از موضوعات نظری و روش شناختی را پوشش می دهد، عملی و در دسترس است. همچنین نشان می‌دهد که چگونه ESP تحت تأثیر ایده‌های جدید در زمینه‌های آموزش مدیریت، توسعه منابع انسانی، جامعه‌شناسی و آموزش بین فرهنگی قرار گرفته است.