Developing reading skills advanced

1/190/000 ریال

کتاب Developing reading skills advanced دومین کتاب از مجموعه 3 جلدی Developing reading skills نوشته شده توسط Linda markstein   و Louise hirasawwa  از انتشارات Newbury house به چاپ رسیده است

هدف از طراحی این مجموعه بهبود و ارتقای مهارت  خواندن، درک مطلب ، نوشتن ،دستور زبان و لغات از طریق متونی با مضامین  آداب و رسوم ، شهرها، ملیت ها ،آموزش و تحصیل ، خرافات و قوانین است که برای زبان‌آموان سطح advanced مناسب است.