کتاب Common Mistakes in English

300/000 ریال

کتاب Common Mistakes in English شامل مجموعه‌ای از اشتباهات رایج بوده که با بررسی جملات صحیح و توضیحات مربوط به آن، تفاوت جملات صحیح و نادرست را به مخاطبان آموزش می‌دهد.

پیش نمایش کتاب