کتاب Common Mistakes in English

300/000 ریال

کتاب Common Mistakes in English شامل مجموعه‌ای از اشتباهات رایج بوده که با بررسی جملات صحیح و توضیحات مربوط به آن، تفاوت جملات صحیح و نادرست را به مخاطبان آموزش می‌دهد. یکی از مشکلاتی که افراد  Non-Native، یعنی افرادی که زبان مادری آن‌ها انگلیسی نمی باشد، با آن روبه‌رو هستند ترجمه‌ی لغت به لغت کلمات می‌باشد. این ترجمه‌ی لغت به لغت متناسب با ساختارهای زبانی زبان مادری بوده و معمولا با ساختار زبان دوم مغایرت دارد؛ در نتیجه این دسته از اشتباهات باعث شده تا نتوانیم منظورمان را به خوبی منتقل کنیم.

حدود 550 نمونه از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی – به عنوان مثال کلمات با حرف اضافه‌ی اشتباه – به همراه توضیحات صحیح آن‌ها ارائه شده است. این کتاب با هدف جلوگیری از اشتباهات متداول در زبان انگلیسی و ارتقای مهارت زبان‌آموزان طراحی شده است. این کتاب همچنین یک منبع ارزشمند برای دانشجویانی‌ست که مشتاقند اشتباهات خود را اصلاح کنند. یکی از ویژگی‌های ارزشمند این کتاب استفاده از زبان ساده و استدلال‌های قابل فهم می‌باشد.

پیش نمایش کتاب