کتاب Chomsky’s Universal Grammar an Introduction

700/000 ریال

کتاب Chomsky’s Universal Grammar an Introduction  یکی از کتاب‌های آموزش دستور زبان نوشته‌ی V. J. Cook و Mark Newson بوده و یک منبع اساسی برای آشنایی با مفاهیم جدید زبان‌شناسی نوام چومسکی می‌باشد.

این کتاب مفاهیم اصلی زبان‌شناسی و تاریخچه‌ای از شکل‌گیری تئوری‌ها و نظریه‌های نوام چومسکی را بررسی می‌کند. متن این کتاب بر اساس نظریه‌ی Government/Binding می باشد.

زبان یکی از مشخصه‌ها و ابزار تفکر در انسان به شمار رفته و دستور زبان از اصول و پارامترهایی که از یک زبان به زبان دیگر فرق دارد تشکیل شده است.