کتاب Caramel 2

840/000 ریال

کتاب 2 Caramel یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی دو سطحی Caramel بوده و توسط انتشارات Dider منتشر شده است. کتاب Caramel 2 برای آموزش زبان فرانسه به مخاطبان سطح A1 تا A2  (کودکان بالای هفت سال) طراحی شده و حداکثر زمان لازم برای تدریس مطالب کتاب ۶۰ ساعت است که این مقدار، با دو جلسه در هفته مطابقت دارد.

این مجموعه برای آموزش سطوح مقدماتی تدوین شده و دارای فایل‌های صوتی و کتاب‌کار است. تمرینات متعدد همسو با مطالب تدریس شده، تصاویر رنگی، جدول بندی و آموزش مطالب با متدهای روز سبب می‌شوند نکات دستوری و محتوا در ذهن تثبیت شوند.

به دلیل بیان ساده مطالب، کتاب Caramel 2 نه تنها در آموزشگاه‌های تدریس زبان فرانسه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه یک ابزار کاربردی برای خودآموزی زبان فرانسه نیز محسوب می‌شود؛ گرچه توصیه می‌شود کتاب زیر نظر مدرس مورد استفاده قرار گیرد.