کتاب Caramel 1

840/000 ریال

کتاب Caramel 1 یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی دو سطحی Caramel بوده و توسط انتشارات Dider منتشر شده است. کتاب Caramel 1 برای آموزش زبان فرانسه به مخاطبان سطح A1 تا A2  (کودکان بالای هفت سال) طراحی شده و حداکثر زمان لازم برای تدریس مطالب کتاب 60 ساعت است که این مقدار، با دو جلسه در هفته مطابقت دارد.

این مجموعه برای آموزش سطوح مقدماتی تدوین شده و دارای فایل‌های صوتی و کتاب‌کار است. تمرینات متعدد کتاب Caramel 1 همسو با مطالب تدریس شده، تصاویر رنگی، جدول بندی و آموزش مطالب با متدهای روز سبب می‌شوند نکات دستوری و محتوا در ذهن تثبیت شوند.

به دلیل بیان ساده مطالب، کتاب Caramel 1 نه تنها در آموزشگاه‌های تدریس زبان فرانسه مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه یک ابزار کاربردی برای خودآموزی زبان فرانسه نیز محسوب می‌شود؛ گرچه توصیه می‌شود کتاب Caramel 1 زیر نظر مدرس مورد استفاده قرار گیرد.