Applied Linguistics and Language Teacher Education

1/855/000 ریال

کتاب Applied Linguistics and Language Teacher Education به طور خاص به تدریس زبان‌شناسی کاربردی در برنامه‌های آموزش معلمان بررسی پرداخته و اطلاعاتی در مورد چگونگی تحقیق زبان‌شناسان کاربردی در مورد یادگیری دانش‌آموزان در کلاس‌های درس خود ارائه می‌کند.

21 پژوهشی که در کتاب Applied Linguistics and Language Teacher Education انجام شده است، اطلاعاتی در مورد پیچیدگی یادگیری و استفاده از انواع دانش در کلاس‌های زبان‌شناسی کاربردی مانند SLA، کاربردشناسی، زبان‌شناسی اجتماعی، آواشناسی و واج شناسی، ریدینگ و رایتینگ L2، آزمون گرفتن و آموزش مبتنی بر محتوا ارائه می‌دهد. این مطالعات در زمینه های مختلف، از آمریکای شمالی و جنوبی گرفته تا اروپا، آسیا و استرالیا انجام شده و به روش آماده‌سازی آزمایشی معلمان انگلیسی، اسپانیایی و چینی می‌پردازد.