A Glossary of Literary Terms 11th edition

1/750/000 ریال

کتاب A Glossary of Literary Terms 11th edition، دانش‌نامه‌ی واژگان ادبی، نوشته‌ی M.H Abrams  و Geoffrey Galt Harpham، است و توسط انتشارات  CENEGAGE Learning به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است. این کتاب، با تعریف‌ها و توضیحات دقیق  یکی از بهترین نمونه‌های دانشنامه‌ی ادبی‌ به زبان انگلیسی است.

پیش نمایش کتاب