909 فعل پر کاربرد ترکی استانبولی

510/000 ریال

کتاب 909 فعل پر کاربرد ترکی استانبولی همان طور که از نام آن مشخص است شامل 909 فعل از پرکاربردترین افعال زبان ترکی استانبولی است. این افعال از سطح پایه تا سطح پیشرفته را شامل می شود. چه افرادی که برای مکالمه ترکی استانبولی در حال یادگیری این زبان هستند و چه افرادی که برای آزمونهای تومر زبان ترکی استانبولی را آموزش می بینند می توانند از این کتاب استفاده کنند.

همانطور که میدانید در همه زبانها افعال ممکن است بیش از یک معنی و مفهوم داشته باشند، در کتاب 909 فعل پر کاربرد ترکی استانبولی برای افعال از بین معنیهای مختلفی که برای آنها وجود داشت سعی شده مهمترین و پرکاربردترین معنی ها نوشته شود. همچنین برای اینکه کاربرد آن فعل را نیز بدانید در قالب یک مثال نوشته شده است تا افعال را در قالب جمله بتوانید یاد بگیرید. ترجمه فارسی مثالها نیز در تمامی افعال وجود دارد.

 

شناسه محصول: 915608 دسته: