دستور زبان انگلیسی مفید

1/200/000 ریال

کتاب دستور زبان انگلیسی مفید، ترجمه‌ی نسخه‌ی دوم کتاب “A Practical English Grammar” است. تمام مطالب دستور زبان انگلیسی در این کتاب به طور کامل، با لحنی ساده و به زبان فارسی ارائه شده است. این کتاب برای تمام زبان‌آموزان این رشته که قصد تسلط بر قواعد زبان انگلیسی در سطوح مختلف را دارند مناسب است.

از برتری کتاب “دستور زبان انگلیسی مفید” به دیگر کتاب‌ها می‌توان به این مورد اشاره کرد که کتاب، با دقت و توجه بیشتری به دستور زبان می‌پردازد، به طوری که می‌توان ادعا کرد مطلبی نیست که تا کافی در موردش توضیح نداده باشد. علاوه بر، این تسلط و پختگی دو نویسنده‌ی کتاب، یعنی “A. V. Martinet” و “A.  J. Thomson”  را نباید از نظر دور داشت، چرا که یکی از دلایل غنی بودن مطالب کتاب هستند.