خودآموز فرانسه

1/200/000 ریال

کتاب خودآموز فرانسه بهترین انتخاب ممکن برای افرادیست که قصد دارند زبان فرانسه را یاد بگیرند. اگر پیش زمینه‌ای از زبان فرانسه نداشته و نیاز به آموزش از پایه دارید این کتاب قطعا کمک بزرگی در یادگیری زبان فرانسه است. پس از مطالعه‌ای این کتاب، سطح دانش شما از زبان فرانسه به سطح متوسط خواهد رسید.

پس از پایان دروس، بخش‌هایی به جمع‌ها و مونث‌های بی قاعده، اصطلاحات، خواندن از متون فرانسه، ضرب المثل‌ها، واژه‌نامه و پاسخنامه‌ای که جواب‌های صحیح تمرینات هر درس را شامل می‌شود وجود دارد.