کتاب خودآموز فرانسه

720/000 ریال

کتاب خودآموز فرانسه بهترین انتخاب ممکن برای افرادیست که قصد دارند زبان فرانسه را یاد بگیرند. اگر پیش زمینه‌ای از زبان فرانسه نداشته و نیاز به آموزش از پایه دارید این کتاب قطعا کمک بزرگی در یادگیری زبان فرانسه است. پس از مطالعه‌ای این کتاب، سطح دانش شما از زبان فرانسه به سطح متوسط خواهد رسید.

پس از پایان دروس، بخش‌هایی به جمع‌ها و مونث‌های بی قاعده، اصطلاحات، خواندن از متون فرانسه، ضرب المثل‌ها، واژه‌نامه و پاسخنامه‌ای که جواب‌های صحیح تمرینات هر درس را شامل می‌شود وجود دارد.

کتاب خودآموز فرانسه
کتاب خودآموز فرانسه

720/000 ریال

توضیحات کتاب خودآموز فرانسه

کتاب خودآموز فرانسه بهترین انتخاب ممکن برای افرادیست که قصد دارند زبان فرانسه را یاد بگیرند. اگر پیش زمینه‌ای از زبان فرانسه نداشته و نیاز به آموزش از پایه دارید کتاب خودآموز فرانسه قطعا کمک بزرگی در یادگیری زبان فرانسه است. پس از مطالعه‌ای این کتاب، سطح دانش شما از زبان فرانسه به سطح متوسط خواهد رسید.

ساختار کتاب خودآموز فرانسه

کتاب خودآموز فرانسه شامل 25 درس می‌باشد. پیش از دروس و برای آمادگی ذهنی هرچه بهتر مخاطب ابتدا قسمتی به تلفظ حروف و قواعد عمومی آن اختصاص دارد. سپس الفبای زبان فرانسه آمده و پس از این دو بخش، دروس آغاز می‌شوند.

درس اول کتاب خودآموز فرانسه کلمات ساده و اولیه را آموزش داده و کمک می‌کند با این کلمات جملات ساده و کوتاه بسازید.

درس دوم جمع بستن کلمات، ساختن جملات پرسشی، منفی کردن جملات، ضمایر مالکیت وقواعد زمان گذشته‌ی ساده و ماضی نقلی را آموزش می‌دهد.

درس سوم درباره‌ی کلمات پرسشی، کلمات اشاره، واژه‌های مربوط به نسبت افراد، صرف زمان حال و صفات صحبت می‌کند.

درس چهارم مطالبی مانند یکی از حالات ایجاد جملات سوالی، پاسخ مثبت و منفی، صرف فعل ماضی نقلی و بخشی از حروف اضافه را ارائه می‌دهد.

درس پنجم درخصوص کلمه‌ی اشاره‌‌ی “آن”، بیان مقدار و.. می‌باشد.

درس ششم به ارائه‌ی بخشی از دروس مصدر و ریشه، افعال زمان حال، ایجاد جملات سوالی با استفاده از ضمیر و…. می‌پردازد.

درس هفتم کتاب خودآموز فرانسه نحوه‌ی منفی کردن افعال، حروف اضافه‌ی ضروری، اسم مفعول و… را آموزش می‌دهد.

در درس هشتم جانشینی ضمایر مالکیت، محل قرارگیری صفات، وجه وصفی و… بیان شده‌اند.

درس نهم ضمایر شخصی، آموزش اعداد و… را ارائه می‌دهد.

درس دهم کتاب خودآموز فرانسه صرف افعال باقاعده، ساخت فعل زمان حال از ریشه‌ی فعل، اسم مفعول و… را دربردارد.

درس یازدهم درباره‌ی صرف ضمایر، ساخت اسم مفعول، ساخت سوال با افعال فرانسوی، کاربرد کلمات استفهامی و… است.

درس دوازده قرار گیری صفات در جمله، صفات عالی و تفضیلی و… را دربرمی‌گیرد.

درس سیزدهم درباره‌ی ساختن زمان آینده‌ی افعال صحبت می‌کند.

درس چهاردهم وجه شرطی افعال فرانسه، ضمیر نسبی در حالت‌های فاعلی و مفعولی، وجه وصفی افعال و… را بیان می‌کند.

درس پانزدهم ماضی استمراری و زمان‌هایی که باید در آن از ماضی استمراری استفاده کرد و…  را آموزش می‌دهد.

درس شانزدهم درباره‌ی ساختن وجه وصفی زمان حال، استفاده از کلمه‌ی “بسیار” در جملات، ماضی مطلق، جملات امری و… است.

درس هفدهم کتاب خودآموز فرانسه افعال بی قاعده، صرف اول شخص/دوم شخص و سوم شخص در زمان‌های مختلف، اسم فاعل و اسم مفعول و… را دربردارد.

درس هجدهم از حالت فعلی و حالت مفعولی، ضمایر شخصی، ضمایر بدون فعل، صرف فعل “بودن”، تعلق و صرف افعال مشتق صحبت می‌کند.

درس نوزدهم  قیدها و صفت‌ها، قیدهای کمیت، محل قرارگیری قید در جمله و… را دربرمی‌گیرد.

درس بیستم حالات امری منفی، حالات امری، جملات امری، کلمات اشاره و… را بیان می‌کند.

درس بیست و یکم کلمات “همه”، “همه چیز”، “تمام” و قیدهای منفی را معرفی و کاربرد آن در جمله را توضیح می‌دهد.

درس بیست و دوم ریشه‌ی امری افعال، صرف صفات برای کلمات مونث، اشکال مونث بی قاعده، صرف گذشته‌ی مطلق، گذشته‌ی نزدیک و… را به خوبی ارائه می‌دهد.

درس بیست و سوم جملات شرطی، زمان آینده، نشان دادن تمایل در جملات، افعال انعکاسی و… را بیان می‌کند.

درس بیست و چهارم استفاده از حروف اضافه در کنار فعل، کاربرد حروف اضافه، حروف ربط، نحوه‌ی بیان نام کشورها و… را آموزش می‌دهد.

درس بیست و پنجم کتاب خودآموز فرانسه استثنائات افعال، نکات تکمیلی در خصوص صرف افعال و… را در بر می‌گیرد.

درس آخر  کتاب خودآموز فرانسه وجه التزامی، وجه التزامی بی قاعده‌ی زمان حال، افعال جایگزین، ماضی استمراری التزامی، زمان حال التزامی، وجه التزامی در جملات موصولی و مطالب این چنینی را آموزش می‌دهد.

پس از پایان دروس کتاب خودآموز فرانسه ، بخش‌هایی به جمع‌ها و مونث‌های بی قاعده، اصطلاحات، خواندن از متون فرانسه، ضرب المثل‌ها، واژه‌نامه و پاسخنامه‌ای که جواب‌های صحیح تمرینات هر درس را شامل می‌شود وجود دارد.

کاربرد زبان فرانسه

زبان فرانسه از زبان‌های پرکاربرد و بین‌المللی است که فراگیری آن می‌‍تواند برای زبان‌آموز فواید زیادی داشته باشد. هیچ زبان دیگری نیست که مانند زبان‌انگلیسی گستردگی زیادی داشته باشد اما این زبان در پنج قاره جهان صحبت می‌شود و در 29 کشور از جمله کشورهای بلژیک، هائیتی، لوکزامبورگ، سوئیس، موناکو، نیجر، سنگال، توگو، کانادا، مالی و… زبان رسمی اعلام شده است.

فراگیری هر زبانی دارای دلایل اقتصادی نیز هست، زبان‌ها یکی از مشخصه‌های مهم مورد نظر کارفرمایان هستند و صرف نظر از اینکه چه زبانی انتخاب فرد است، کمک بزرگی به پیشرف شغلی وی خواهد بود زیرا تجارت بر پایه ارتباط شکل گرفته و کارفرمایان نیاز به استخدام افرادی دارند که تجارت آن‌ها را گسترش می‌دهند. همچنین از اهمیت زبان فرانسوی در جهان تجارت نمی‌توان صرف نظر کرد، این زبان سومین زبان تجاری مهم در جهان است.

دلایل فرهنگی یادگیری زبان فرانسه نیز بسیار گسترده هستند، اما اگر قصد اشاره مختصر به این امر را داشته باشیم،  ادبیات فرانسه یکی از پرکارترین و درخشان ترین ادبیات‌های جهان بوده و از آن‌جایی که هیچ اثر ترجمه شده‌ای به کیفیت نسخه اصلی مطلب نمیرسد، مطالعه ادبیات فرانسه به زبان اصلی لذت بی مثالی به مخاطب ارائه می‌دهد. همچنین سینمای فرانسه در عرصه‌ی فرهنگی حرف زیادی برای گفتن داشته و لذت دیدن فیلم‌های فرانسوی به این زبان نیز می‌تواند هر شخصی را برای  یادگیری زبان فرانسه ترغیب کند.

یادگیری این زبان برای افرادی که به زبان انگلیسی تسلط دارند کار سختی نخواد بود، زیرا مشترکات زیادی اعم از کلمات و اصطلاحات داشته و میتوان تخمین زد حداقل 33 درصد از کلمات انگلیسی از زبان فرانسه آمده‌اند. این قابلیت باعث می‌شود نه تنها یادگیری زبان فرانسوی ازاردهنده نباشد بلکه لذت بخش نیز باشد.

آزمون‌های بین‌المللی زبان فرانسه

آزمون‌های DELF و DALF

آزمون‌های DELF و DALF به ترتیب آزمون‌های دیپلم مطالعات زبان فرانسه و دیپلم پیشرفته زبان فرانسه هستند که توسط وزارت آموزش فرانسه و با همکاری مرکز بین‌المللی مطالعات آموزشی (CIEP) برگزار ‌می‌‎شوند. سالانه حدود  سیصد هزار داوطلب به در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند. آزمون DELF برای چهار سطح (A1, A2, B1, B2) و آزمون DALF برای سطوح C1 و C2 طراحی شده‌اند. برای قبول شدن در این آزمون کافی است چهار مهارت اصلی زبانی سنجیده شوند. هر یک از مهارت‌ها 25 نمره دارد و برای قبولی در هر بخش به حداقل پنج نمره نیاز است و از صد نمره نهایی نیز پنجاه نمره برای قبولی در آزمون قابل قبول است.

آزمون TEF

آزمون سنجش زبان فرانسه یا TEF در شش سطح برگزار شده و آزمونی است که همانند آزمون آیلتس سطح فرد در زبان فرانسه از A1 تا C2 را مشخص می‌کند. این آزمون بسته به نیاز فرد به پنج صورت :

  • TEF Naturalisation: این آزمون مناسب اشخاصی است که قصد مهاجرت به فرانسه به‌عنوان شهروند را دارند بوده و وزارت امور داخلی فرانسه این آزمون را برای اپلای معتبر شمرده است.
  • TEF études: وزارت آموزش ملی فرانسه با این آزمون مهارت گفت و گو و نوشتاری فرد را سنجیده و مناسب برای مهاجرت تحصیلی است.
  • TEF Carte de resident: آزمون کارت اقامت TEF  آزمونی تخصصی برای تایید مهارت کتبی و شفاهی فرد در سطح A2 بوده و مناسب برای دریافت کارت اقامت فرانسه است. ( آزمون A2 DELF نیز همین کاربرد را دارد)
  • TEF  Canada: سطح این آزمون با B2 DELF قابل مقایسه بوده و مهارت افرادی که قصد مهاجرت اقتصادی ، خصوصا افرادی که قصد دریافت تابعیت کانادا را دارند بررسی می‌‎کند. لازم به ذکر است این آزمون به‌طور محدود برگزار می‌شود.
  • TEF Québec- TEF AQ: آزمون ارزیابی ویژه کبک مدرکی برای افرادی است که قصد مهاجرت به کبک کانادا را دارند.

برگزار شده و اعتبار دو ساله دارد. همچنین فرصت شغلی و تحصیلی برای افراد در کشورهای فرانسه و کانادا پیش‌ می‌‎‍آورد.

کتب مرتبط با کتاب خودآموز فرانسه

برای مطالعه توضیحات تکمیلی اینجا کلیک کنید.

وزن 398 g
موضوع

Academic, Litreture, دانشگاهی

رده سنی

بزرگسالان, نوجوانان

سطح

Starter, Elementary

CEFR

A1-A2

لهجه

French

ناشر اصلی

rahnama

مترجم

جمشید بهرامیان, نادر محمد زاده

سال انتشار

2013

شابک / ISBN

9789643670078

قطع (سایز)

وزیری ~ 17*24

جنس کاغذ

تحریر

نوع جلد

شومیز (جلد نرم)

تعداد صفحات

289

پاسخ نامه

دارد

CD/DVD

ندارد

آزمون آزمایشی

ندارد

رنگ

تک رنگ (سیاه و سفید)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.