ترجمه مقابله‌ای گزیده‌ای از دیوان فرخی یزدی فارسی-انگلیسی

1/200/000 ریال

کتاب ترجمه مقابله‌ای گزیده‌ای از دیوان فرخی یزدی فارسی-انگلیسی ترجمه‌ی دکتر علاالدین پازاگادی –استاد دانشگاه تهران- در سال 2003 توسط انتشارات رهنما منتشر شده است.

مقابله در ترجمه یعنی قرار دادن متن اصلی و ترجمه‌ی روبه‌روی هم و بررسی آن‌ها به منظور یادگیری و بهبود مهارت در امر ترجمه. یکی از مزیت‌های این روش، دسترسی زبان‌آموزان و مترجمان به یک ترجمه‌ی خوب و یافتن نقاط ضعف و قوت خود می‌باشد؛ در نتیجه آن‌ها می‌توانند در جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف تلاش کنند.

در این کتاب شعرهای فرخی شاعر و روزنامه‌نگار معاصر ایرانی قرن بیستم گردآوری شده است. فرخی از شعرای جنبش مشروطه‌خواهی بوده و از طریق شعرها و سرمقاله‌ها، نقش خود را در مخالفت با رژیم ایفا کرده است. او در نتیجه‌ی این مخالفت‌ها دچار محرومیت‌های متعددی از جمله توقف روزنامه، تبعید، حبس و در نهایت مرگ شد