کتاب آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه

2/400/000 ریال

کتاب آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه شامل سوالات موضوعی چهارده سال آزمون سراسری کارشناسی ارشد زبان فرانسه، پاسخ‌نامه و توضیحات موردنیاز است. مخاطب این کتاب کسانی هستند که قصد شرکت در آزمون کارشناسی ارشد داشته و به دنبال نمونه سوالات واقعی آزمون سراسری هستند.