کاربرد لغت در زبان انگلیسی مقدماتی

1/280/000 ریال

کتاب کاربرد لغت در زبان انگلیسی مقدماتی اولین کتاب از مجموعه‌ی Oxford Work Skills و از بهترین منابع برای تقویت دایره لغات زبان آموزان است. این کتاب در واقع Oxford Word Skills Basic است که همراه با ترجمه فارسی ارائه شده است. در کنار هر متن، لغت جدید و هم‌چنین متن سوال‌های کتاب، ترجمه فارسی آن وجود دارد تا به زبان‌آموزان در یادگیری لغات کمک کند.

این مجموعه در سه سطح Basic, Intermediate و Advanced با لهجه بریتیش برای زبان‌‌آموزان گردآوری شده است.

همراه با این کتاب یک CD وجود دارد که شامل تلفظ لغات و تمرین‌های تکمیلی مرتبط با محتویات کتاب است. هر کتاب از۸۰ درس یا Unit تشکیل شده که به صورت موضوعی دسته‌بندی شده‌اند. یکی از ویژگی کتاب استفاده مکرر از کلمات آموزش داده شده به روش‌های گوناگون است.