کاربرد لغت در زبان انگلیسی متوسط

1/760/000 ریال

کتاب کاربرد لغت در زبان انگلیسی متوسط  یکی از بهترین منابع برای تقویت دایره لغات می‌باشد. این کتاب در واقع ترجمه کتاب Oxford Word Skills Intermediate است. در کنار هر متن و لغت جدید و همچنین متن سوالات، ترجمه فارسی آن قرار داده شده است تا به زبان‌آموزان در یادگیری لغات کمک کند.

این کتاب در سه سطح Basic ،Intermediate ، Advanced برای زبان‌‌آموزان گردآوری شده که همراه CD با لهجه‌ی بریتیش موجود و شامل تمرین‌های تکمیلی مرتبط با محتویات کتاب می‌باشد.