پیروزی و شکست

120/000 ریال

اگر ما بخواهيم در كاري موفق باشيم و يا شكست بخوريم، ريسك كنيم، تجربه به دست بياوريم … بايد ذوق و ميل كافي به انجام آن داشته باشيم.

شناسه محصول: 911806 دسته: