مقدمه ای بر انسان شناسی زیستی جلد 1 و 2

2/800/000 ریال

هدف انسان‌شناسي بنا به گفته بزرگان اين علم مطالعه انسان به منزله يك نوع است در حالي كه اين علم در گروه علوم اجتماعي قرار مي‌گيرد، با گروه علوم زيستي نيز پيوند دارد. شناخت پديده‌هاي خويشاوندي، مرگ و مير انساني، ازدواج، كهولت، يا پديده پيري و … از دستاورد‌هاي علمي انسان‌شناسي زيستي است و زعمي همه داده‌هاي تشريحي اين علم بايد شناختي تاريخي و محيطي كه اجدادمان در آن به سر مي‌برند شناخته و نمايان شود.

شناسه محصول: 911229 دسته: