مبانی زبان شناسی مقابله ای

680/000 ریال

📌 آگاهی از مطالب این کتاب برای دانشجویان ضرورت دارد تا هم بتوانند در آزمون وروردی کارشناسی ارشد شرکت کنند، هم بتوانند درس های اختصاصی کارشناسی ارشد را خوب درک کنند و هم بتوانند پایان نامه و یا رساله بنویسند.

شناسه محصول: 311442 دسته: