فرهنگ ضرب‌المثل‌های انگلیسی-فارسی رهنما

1/200/000 ریال

فرهنگ ضرب‌المثل‌های انگلیسی-فارسی رهنما، فرهنگی حاوی ضرب‌المثل‌های انگلیسی بوده و برای هر یک از کلمات، معادل دقیق فارسی قرار داده است. این فرهنگ به زبان‌آموزانی که قصد یادگیری ضرب‌المثل‌های انگلیسی را داشته و علاقه‌مند به آشنایی با فرهنگ انگلیسی زبانان هستند توصیه می‌شود.

ضرب‌المثل‌ها بیانگر عقاید و رسوم یک ملت هستند و برای آشنایی بهتر با فرهنگ یک ملت و درک آن‌، آشنایی با آداب و رسوم ضروری می‌نماید.

ضرب‌المثل‌ها و گفتارهای تمثیلی، اغلب در زندگی روزمره به‌کار می‌روند و استفاده از آن‌ها، نشان از تسلط ما بر زبانی‌ست که با‌ آن صحبت می‌کنیم. ضرب‌المثل، بیان استمرار تجربیات انسان از نسل‌های گذشته به آینده است و فراگیری آن، به معنی آشنایی با تاریخ یک کشور می‌باشد. ضرب‌المثل‌ها جملات کوتاهی هستند که در عین اختصار، بیانگر مفهومی عمیق بوده و هریک از آن‌ها، می‌تواند بیانگر یک حکمت، عادت و یا سنت ملی باشد. بسیاری از ضرب‌المثل‌های انگلیسی از انجیل، نمایشنامه‌های شکسپیر و سایر نویسندگان گذشته نشات گرفته‌اند.

ضرب المثل‌ها به طور کلی، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • ضرب المثل‌هایی که حقایق کلی را بیان می‌کنند.
  • ضرب المثل‌هایی که شامل تصاویر و مثال‌های روشن‌تری از تجربیات روزانه هستند و برای بیان عقیده‌ی کلی به‌کار می‌روند.
  • ضرب المثل‌هایی که به خرد و دانش علمی مردم مربوط می‌شوند.

این کتاب، مناسب استفاده توسط تمام زبان‌آموزان در هر سطحی است.