عدالت و بی‌عدالتی

120/000 ریال

ماريان: اين اصلاً درست نيست كه چون پاتريك بزرگ‌تر است شما اجازه‌ي هركاري را به او مي‌دهيد. او حق دارد كتاب‌هاي داستاني داشته باشد و من فقط كتاب‌هاي كارتوني كودكان را دارم.

شناسه محصول: 911807 دسته: