مجموعه کتاب های خودیاری برای کودکان و نوجوانان: طبیعت و آلودگی

120/000 ریال

انسان به مدد هوش خود چیزهای مختلفی ارائه کرده که زندگی را هرچه بیشتر برایش آسان می کند. باری با شکل گیری تمدن او خود را بیش از پیش نسبت به سایر موجودات زنده برتر احساس کرد. در نتیجه رفتار او در مقابل طبیعت به گونه ای شد که آن را به عنوان مخزن لایتناهی می بیند و از آن به شکل یک سطل زباله ی بزرگ بهره می گیرد و هرچه دلش می خواه در آن می ریزد.

شناسه محصول: 911811 دسته: