مجموعه کتاب های خودیاری برای کودکان و نوجوانان: زنده یا مرده

120/000 ریال

سنگ ها نمی میرند چون عوض نمی شوند. آنها نمی می رند چون زندگی نمی کنند. هرچیزی که تغییر کند، بزرگ شود و نمو داشته باشد می میرد: هرچیزی که زندگی کند می میرد، شاید گفتنش جالب نباشد اما ما هم می میریم چون زندگی می کنیم.

شناسه محصول: 911808 دسته: