رمان The Great Gatsby (گتسبی بزرگ)

360/000 ریال

رمان The Great Gatsby (گتسبی بزرگ)، رمانی به قلم اسکات فیتز جرالد است که بار اول در سال 1925 منتشر شد. داستان پیرامون یکی ثروتمندانی که پس از شکوفایی اقتصادی ،که در پی جنگ جهانی اول در آمریکا پیش‌آمد، ثروت خود را به دست‌آوردند می چرخد. فیتز جرالد، گرچه ثروت و زرق و برق ثروتمندان آن دوران را می‌ستود ولی با زرپرستی و سقوط اخلاقی حاصل از آن میانه خوبی نداشت.

چاپ اول این کتاب برای نویسنده که در 15 سال پایانی زندگی خود بود شکست بزرگی محسوب می‌شد، چرا که در آن سال‌ها تنها 25000 نسخه  از این کتاب به فروش رسید. وی درحالی که شکست خود را پذیرفته بود در سال 1940 در گذشت. کتاب در سال‌های 1930 که رکود اقتصادی حکم فرما بود، در خلال جنگ جهانی دوم، به دست فراموشی سپرده شد اما در سالهای 1945 و 1953 تجدید چاپ شد و بلافاصله طرفداران بی‌شماری پیدا کرد. هیئت دبیران «مادرن لایبرری» این کتاب را بهترین رمان قرن بیستم و دومین رمان برتر انگلیسی قرن اعلام کرده‌اند. این کتاب طوری مورد تایید همگان قرار گرفت که نه تنها بهترین رمان آمریکایی محسوب می‌شود بلکه به عنوان یکی از کتب استاندارد در مدارس و دانشگاه‌های سراسر جهان در رشته ادبیات آمریکا تدریس می‌شود.