راهنمای جامع آزمون های ورودی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی 1370 – 1397

2/800/000 ریال

کتاب پیش رو مجموعه ای از ورودی کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی از سال 1370 تا سال 1397 است. اما این کتاب صرفا یک مجموعه از سوالات نیست. این کتاب سعی دارد با استفاده از توضیحات تشریحی که برای پاسخ سوالات مطرح کرده است به کتاب بار آموزشی دهد.

شناسه محصول: 914808 دسته: