راست و دروغ

120/000 ریال

اگر به دقت به آنچه پيش مي‌آيد نگاه كنيم مي‌توان فهميد كه به اين راحتي‌ها هم نيست. براي هر چيزي، هميشه يك قسمت “راستكي” و يك قسمت “دروغكي” وجود دارد . در زندگي، اين دو قسمت با هم آميخته شده‌اند

شناسه محصول: 911918 دسته: