دستور کاربردی زبان فارسی ویراست دوم

850/000 ریال

منظور از “دستور کاربردی زبان فارسی” که عنوان این کتاب قرار گرفته است، دستور زبانی است که جنبه آموزشی و کاربردی داشه باشد، بتواند به بهترین نحو و بیش ترین حد در خدمت تدریس زبان فارسی قرار گیرد، به ساده ترین وجه و ممکن ترین شیوه، دانش اندوزان زبان فارسی و ادبیات فارسی را یاری دهد،

شناسه محصول: 911442 دسته بندی ها: ,