خودآموز اصطلاحات و افعال مرکب سطح پیشرفته

1/200/000 ریال

کتاب خودآموز اصطلاحات و افعال مرکب سطح پیشرفته در واقع ترجمه کتاب Oxford Word Skills Idiom and Phrasal Verbs Advanced است که برای راحتی زبان‌آموزان به زبان فارسی ترجمه شده است.

کتاب خودآموز اصطلاحات و افعال مرکب سطح پیشرفته از مجموعه‌ی Oxford Word Skills و از بهترین منابع برای تقویت دایره لغات زبان‌آموزان در زمینه‌ی اصطلاحات و افعال مرکب می‌باشد. این کتاب در سطح  Advanced و با لهجه بریتیش برای زبان‌‌آموزان گردآوری شده است.

کتاب خودآموز اصطلاحات و افعال مرکب سطح پیشرفته شامل 33 درس یا Unit است که به صورت موضوعی دسته‌بندی شده‌اند. از ویژگی‌های برجسته این کتاب استفاده‌ی مکرر از کلمات آموزش داده شده به روش‌های گوناگون است.