ایده های بزرگ برای بچه های کوچک

400/000 ریال

این کتاب شامل همه مطالی لازم برای تدریس “آشنایی با فلسفه” در کلاس های درس مدارس ابتدایی است و نتیجه تجربیات من در طول بیست سال بحث پیرامون موضوعات فلسفی با کوکان از پایه ی اول تا پنجم دبستان است.

شناسه محصول: 911909 دسته: