Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 5th Edition

400.000  280.000 

📌 این کتاب پر فروش از پیشگامان مقایسه انواع تحقیق کیفی، کمی و روش های ترکیبی میباشد. نویسنده این کتاب نظریه های فلسفی مختلفی برای هر سه روش از جمله موارد کلیدی فرآیند تحقیق، مروری بر ادبیات، ارزیابی استفاده از نظریه درتحقیق کاربردی، و بازتاب اهمیت نوشتار و اخللاق در پژوهش های علمی ارائه میکند.

شناسه محصول: 914200 دسته: