Oxford Practice Grammar with Answers: Advanced

500.000  300.000 

مجموعه Oxford Practice Grammar میداند که زبان آموزان چه نوع توضیحات و تمرین هایی برای هر سطح از مطالعاتشان نیاز دارند. سطح مقدماتی این مجموعه شامل تمرین ها و توضیحات کوتاه زیادی میباشد، مناسب برای کلاس درس و مطالعه فردی که دستور زبان مورد نیاز شما برای آماده سازی برای آزمون های Ket  و Pet را پوشش میدهد.

شناسه محصول: 914906 دسته: