Hip Hip Hooray Readers: The New Adventures of Tom Thumb

100.000  60.000 

مجموعه شش سطحی Hip Hip Hooray با لهجه امریکن زبان را از طریق داستان به زبان آموزش می دهد بدین طریق آموزش گرامر در بافت صورت می گیرد.

هر سطح از این مجموعه شامل یک کتاب داستان مجزا می باشد.

شناسه محصول: 115647 دسته: ,