راه روسیه ۱

600.000  360.000 

📌 مجموعه آموزش زبان روسی راه روسیه در مجموع شامل ۲ کتاب است. کتاب اول مجموعه آموزش زبان روسی راه روسیه به آموزش مقدماتی زبان روسی می پردازد اما نکته قابل تامل در این مجموعه آموزش به زبان روسی است.

شناسه محصول: 913038 دسته: