آزمون کارشناسی ارشد زبان فرانسه

500.000  400.000 

📌 کتاب پیش رو مجموعه ای سوالات موضوعی، یادداشت ها و توضیحات مربوط به آزمون های کنکور کارشناسی ارشد فرانسه از سال های 1374-1386 است.

شناسه محصول: 611275 دسته: