کتاب The Pictures Of Dorian Gray and Other Writing

360/000 ریال

کتاب The Pictures Of Dorian Gray and Other Writing یا تصویر دوریان گری پرطرفدارترین اثر اسکار وایلد نویسنده‌ی نامدار ایرلندی می‌باشد. این کتاب در ابتدا پس از نشرش توسط ماهنامه‌ی لیپینکوت جنجال زیادی به پا کرد و مورد نقد منتقدین زیادی قرار گرفت. اسکار وایلد در دفاع از اثر خود مسئله‌ی زیباشناسی (Aestheticism) و هنر برای هنر را مطرح کرد.

رمان ماجرای مردی به نام دوریان گری است. دوریان گری مدل نقاشیِ هنرمندی به نام بسیل هال‌وارد می‌شود. بسیل در حین نقاشی کشیدن از دوریان، تحت تاثیر زیبایی بی‌نظیر او قرار می‌گیرد. تابلویی که بسیل از او کشیده است از نظرش اثری فرای یک بوم نقاشیست زیرا او قلمو را با نجوای روح خود بر صفحه رقصانده است.

نبوغ دیرپاتر از زیبایی‌ست و به همین دلیل است که ما برای دانش‌اندوزی این همه به خودمان زجر می‌دهیم. در تنازع بقا، ما به چیزی نیاز داریم که ماندگار باشد و مغزمان را پر می‌کنیم از اطلاعات و زباله، به این امید ابلهانه که در دنیا جایی داشته باشیم. انسانی کاملاً آگاه باشیم. انسانی آرمانی و مدرن باشیم ولی مغز انسان آرمانی مدرن چیز مزخرفی‌ست. مثل مغازه‌ی سمساری، پر از گرد و خاک و چیزهای به درد نخورست و قیمت هر چیز بیش از ارزش واقعیش است.