پک کامل The Norton Anthology of English Literature

16/170/000 ریال

پک کامل The Norton Anthology of English Literature شامل 6 جلد کتاب است. این مجموعه که یکی از منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی نیز به حساب می آید یکی از کامل ترین و جامع ترین گزیده های شعر و ادب انگلیسی از قرن 8 میلادی تا قرن معاصر است. این مجموعه تاریخ ادبیات انگلیسی را به 6 دوره تقسیم کرده است و بعد از توضیحات ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر دوره و تاثیر آنها بر شعر و ادب هر دوره به معرفی چند اثر شاخص از این دوران‌ها می پردازد.