The Handbook of Language Teaching

2/100/000 ریال

📌 کتاب The Handbook of Language Teaching که توسط تیمی بین المللی در حوزه های علمی مختلف نوشته شده است یک راهنما با طیف گسترده و با ارزش از ارجاعات مختلف برای آموزش زبان است.این کتاب یک مرجع جامع در زمینه تدریس زبان، که ترکیبی از آخرین یافته های پژوهشی، پوشش موضوعات اصلی و نمونه هایی از تجربه های تدریس زبان ها مختلف در محیط های مختلف است

شناسه محصول: 311366 دسته: